กิจกรรมต่างๆ

 • การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้จัดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับวิทยากรแกนนำทั้งหมด 12 ศ ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:07 โดย ธิติ ใจรักษา
 • การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:17 โดย ธิติ ใจรักษา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารการนิเทศ

 • คำพื้นฐาน ป. 1.doc   294กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 01:57 โดย ธิติ ใจรักษา (เวอร์ชัน 1)
  ‎คำพื้นฐานน.ร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1‎
 • ความสามารถด้านเหตุผล ชุดที่ 2.doc   12802กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 01:55 โดย ธิติ ใจรักษา (เวอร์ชัน 1)
  ‎แนวข้อสอบชั้นป.3ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ 2‎
 • ความสามารถด้านภาษาป.3.doc   924กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 01:52 โดย ธิติ ใจรักษา (เวอร์ชัน 1)
  ‎แนวข้อสอบชั้นป.3 ด้านภาษา‎
 • ด้านคำนวณ ป. 3.doc   2739กิโลไบต์ - 23 ก.ย. 2558 01:50 โดย ธิติ ใจรักษา (เวอร์ชัน 1)
  ‎แนวข้อสอบชั้นป.3 ด้านคำนวณ‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เอกสารการนิเทศ

ปฏิทินนิเทศ