กิจกรรมต่างๆ

การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์23 ก.ย. 2558 20:07โดยธิติ ใจรักษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้จัดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับวิทยากรแกนนำทั้งหมด 12 ศูนย์ฯ จำนวน 24 คนและครู ICT หรือครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 312 คน ซึ่งมีทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1ในวันที่ 4-5 ก.ย. 58 รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 ก.ย. 58 รุ่นที่ 3 วันที่่ 8-9 ก.ย.58 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์23 ก.ย. 2558 19:37โดยธิติ ใจรักษา   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2558 20:17 ]

ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 180 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู้

รูป


1-2 of 2