การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์23 ก.ย. 2558 20:07โดยธิติ ใจรักษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้จัดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับวิทยากรแกนนำทั้งหมด 12 ศูนย์ฯ จำนวน 24 คนและครู ICT หรือครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 312 คน ซึ่งมีทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1ในวันที่ 4-5 ก.ย. 58 รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 ก.ย. 58 รุ่นที่ 3 วันที่่ 8-9 ก.ย.58 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
Comments